نوشته‌ها

بهترین دبیران هندسه و گسسته کنکور ایران

بهترین دبیران هندسه و گسسته کنکور ایران

به نظر شما بهترین دبیر هندسه و گسسته کنکور ایران چه کسی است؟

در این گفتار پس از بررسی تغییرات گسترده در کنکور نظام جدید به معرفی بهترین دبیران هندسه و گسسته کنکور ایران خواهیم پرداخت

بیشتر بخوانید