نوشته‌ها

بهترین آموزشگاه های کنکور غرب تهران

بهترین آموزشگاه‌های کنکور غرب تهران

یک کلاس کنکور و تقویتی خوب در غرب تهران و نزدیک به محل زندگی شما میتواند خلا آموزشی مدارس را پر نماید.در حال حاضر بهترین آموزشگاه های کنکور در غرب تهران و شمال تهران عبارتند از:

1- آموزشگاه کارنامه خرد

2-آموزشگاه هدف

3-آموزشگاه بعثت

4- آموزشگاه علوی

5- آموزشگاه کنکور قلمچی

6- آموزشگاه پرستو

اگر تجربه حضور در این موسسات را داشتید لطفا با حضور در نظرسنجی زیر نجربیاتتان را با سایرین مشترگ شوید

 

بهترین موسسات کنکور تهران

بیشتر بخوانید

بهترین آموزشگاه های کنکور تهران

بهترین آموزشگاه‌های کنکور تهران

از نگاه کارشناسان سایت بهترینهای ایران

بهترین آموزشگاه های کنکور  حضوری تهران عبارتند از:

 

1- آموزشگاه کارنامه خرد

 

2-آموزشگاه هدف

 

3-آموزشگاه بعثت

 

4- آموزشگاه علوی

 

5- آموزشگاه کنکور قلمچی

 

6- آموزشگاه پرستو