نوشته‌ها

بهترین کتاب برای 100 زدن فیزیک

بهترین کتاب برای 100 زدن فیزیک

به نقل از خبرنگاران حوزه آموزش ایران،کتاب فیزیک کارنامه خرد و کتاب نردبان خیلی سبز و کتاب نشر الگو از بهترین منابع فیزیک کنکور میباشند.

بیشتر بخوانید