نوشته‌ها

بهترین کتاب برای 100 زدن فیزیک

بهترین کتاب برای 100 زدن فیزیک

به نقل از خبرنگاران حوزه آموزش ایران،کتاب فیزیک کارنامه خرد و کتاب نردبان خیلی سبز و کتاب نشر الگو از بهترین منابع فیزیک کنکور میباشند.

بیشتر بخوانید

بهترین کتاب فیزیک کنکور ایران

بهترین کتابهای فیزیک کنکور ایران

در این چندسالی که از استقرار نظام جدید میگذرد،کتابهای زیادی در بازار آموزشی ایران در درس فیزیک منتشر گردیده که کتابهای موسسات کارنامه خرد و کتاب میکرو گاج و کتاب خیلی سبز و کتاب فیزیک نشر الگو از بهترین ها هستند.

بیشتر بخوانید