نوشته‌ها

فیزیک عربشاهی نظرات

فیزیک عربشاهی نظرات

رزومه و نظرات درباره استاد عربشاهی برای فیزیک:

استاد عربشاهی به عنوان یکی از برترین استادان شیمی ایران، روش تدریس منحصر خاصی را ایجاد کرده است که فیزیک را برای شاگردانش قابل دسترس و لذت بخش کرده است. در این مقاله به بررسی نحوه تدریس فیزیک توسط استاد عربشاهی می پردازیم و نظرات برخی از شاگردان ایشان را در مورد روش تدریس ایشان مرور خواهیم نمود.

فیزیک عربشاهی نظرات

فیزیک عربشاهی خوبه

بیشتر بخوانید