نوشته‌ها

بهترین استاد فیزیک کنکور نظام جدید

فیزیک براتی یا یحیوی

 

مدرسان برجسته فیزیک چه باباباخانی چه ذهبی چه نوکنده و چه فیزیک براتی یا یحیوی باشد باید دارای این مهارت باشد.

  1.  تسلط بر مفاهیم پایه و پیشرفته فیزیک، تئوری‌ها و اصول اصلی این رشته.
  2.  استفاده از روش‌های آموزشی مناسب برای انتقال دانش به دانشجویان.
  3. داشتن استعداد و توانایی برای توضیح مفاهیم پیچیده به شیوه ساده و قابل فهم برای دیگران.
  4. قابلیت حل مسائل و توضیح اثرات عملی آنها در واقعیت.
  5. قدرت بالای تحلیل و منطق برای بررسی مسائل پیچیده در فیزیک.
  6. قدرت ارتباطی خوب برای برقراری ارتباط موثر با دانشجویان و جلب توجه آنها.
  7. توانایی استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعاتی و دیجیتالی برای افزایش کیفیت آموزش و یادگیری.

 

بیشتر بخوانید