نوشته‌ها

کلاس آنلاین شیمی یازدهم

بهترین کلاس آنلاین شیمی یازدهم ایران

به نقل از وبسایت دبیران برند ایران، بهترین کلاس آنلاین شیمی یازدهم در موسسه کارنامه خرد و کلاسینو و تاملند برگزار میشود اما کارنامه خرد به دلیل بکارگیری دبیران برند ایران به عنوان بهترین مجموعه از نگاه این وبسایت اعلام گریده است.

کلاس آنلاین شیمی یازدهم

معرفی بهترین کلاس آنلاین شیمی یازدهم

بیشتر بخوانید